Stadgar

Föreningens stadgar fastställdes 2005-10-21 och kan hämtas nedan .