Styrelse

För ärenden som rör styrelsen som helhet, använd kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss. För direktkontakt med enskilda ledamöter kan nedanstående kontaktuppgifter användas.

Styrelsen har valts vid föreningsstämma år 2018. Styrelsen kommer att fördela roller och ansvarsområden internt inom kort.

Jonas Roslund Ledamot S10 jonas.roslund@brfhugin.se
0705-17 23 26
Martin Dremo Ledamot S18 martin.dremo@brfhugin.se
0725-73 88 48
Kristina Lövgren Ledamot G12 kristina.lovgren@brfhugin.se
0702-70 30 42
Peder Gunnefur Ledamot S5 peder.gunnefur@brfhugin.se
0733-55 21 82
Sven-Åke Fädmyr Ledamot G15 sven-ake.fadmyr@brfhugin.se
046-18 86 08
Joachim Landgren Suppleant S3 joachim.landgren@brfhugin.se
Magnus Burén Suppleant G13 magnus.buren@brfhugin.se