Styrelse

För ärenden som rör styrelsen som helhet, använd kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss. För direktkontakt med enskilda ledamöter kan nedanstående kontaktuppgifter användas.

Styrelsen har valts vid föreningsstämma år 2019.

Martin Dremo Ordförande S18 martin.dremo@brfhugin.se
0725-73 88 48
Jonas Roslund Ledamot S10 jonas.roslund@brfhugin.se
0705-17 23 26
Peder Gunnefur Ledamot S5 peder.gunnefur@brfhugin.se
0733-55 21 82
Sven-Åke Fädmyr Ledamot G15 sven-ake.fadmyr@brfhugin.se
046-18 86 08
Magnus Burén Ledamot G13 magnus.buren@brfhugin.se
Joachim Landgren Suppleant S3 joachim.landgren@brfhugin.se
Cecilia Noretoft Suppleant S12 cecilia.noretoft@brfhugin.se